Fastighetstjänster, gårdsarbeten och stugservice i Åbolands skärgård

Sartom utför saneringar, målnings- och reparationsarbeten samt gårdsarbeten hemma hos dig eller ute på din stuga i skärgården.

Saneringar

Vi gör såväl mindre som större saneringsarbeten snabbt och effektivt.

Målningsarbeten

Vi utför inomhusmålning- och utomhusmålningsarbeten enligt dina önskemål.

Reparationer

Olika reparations-, byggnads- samt underhållsarbeten t.ex. hemma eller på stugan.

Gårdsjobb

Gårdsplansarbeten och trädgårdsskötsel enligt kundens önskemål och behov.

Gårdskarl och stugservice

Sartom hjälper dig att hålla ditt hus och din stuga i skick året om.
Vi utför sådana jobb som du inte själv hinner eller orkar med.

Arbetssäkerheten är en av våra viktigaste verksamhetsprinciper och därav besitter vi både arbetssäkerhetskort och kort i heta arbeten.

Våra tjänster i ett nötskal

- Fastighetsreparationer, remonter, underhåll samt gårdskarlsjobb
- Stugservicetjänster
- Alla målningsarbeten
- Klippning av häck och gräsmattor
- Putsning av tak av rännor
- Reparation av skorstenar samt montering av innerrör
- Saneringar
- Röjningsarbeten och trädfällning
- Höst-, vinter och vårunderhåll och uppföljningar
- Byggandet av terasser och småbyggnader o.s.v.
- Små sömnadsarbeten

Tag kontakt så ser vi vad vi kan stå till tjänst med!

Kontaktuppgifter

Ab Sartom Oy
Skärgårdsvägen 1836
21600 Pargas

GSM: 0400 539 038

E-post: tom.asplund [at] hotmail.com

Skicka meddelande

Vårt verksamhetsområde: Pargas, Nagu, Korpo, Hotskär, St:Karins och Åbo. Även objekt ute på holmar.

Ab Sartom Oy